CONTACT


Zevende Dags Adventisten Meppel

Zevendedagsadventisten Meppel

Vledderstraat 20
7941 KE Meppel

info@adventkerkmeppel.nl

 

Kerkdienst: Iedere zaterdag Aanvang

U bent van harte welkom !

Sabbatschool: 9:45 uur
Inloop: 10.45 uur
Aanvang Eredienst: 11:00 uur

 

 

Collecte en Giften

Bankrekening nummer NL05 INGB 0006 8418 25
t.n.v. Kerkgen. ZDA gem. Meppel
onder vermelding van het doel.

Zending

Vluchtelingewerk Meppel

Extern goed doel

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met vrienden!