CONTACT


Zevende Dags Adventisten Meppel

Zevendedagsadventisten Meppel

Nova Zemblastraat 4
7942 HV Meppel

info@adventkerkmeppel.nl

 

Kerkdienst: Iedere zaterdag Aanvang

U bent van harte welkom !

Sabbatschool: 10:00 uur
Eredienst: 11:00 uur

 

 

Collecte en Giften

Bankrekening nummer NL05 INGB 0006 8418 25
t.n.v. Kerkgen. ZDA gem. Meppel
onder vermelding van het doel.

Zending

Vluchtelingewerk Meppel

Extern goed doel