Doopbericht

Posted on 27, nov 2015 |


Vrolijkheid, zang en muziek
Op 21 november was er een vrolijke dienst met veel zang en muziek in de voormalige synagoge in Hoogeveen, want Kevin Boyd Bijkersma (18) werd die dag gedoopt.

KevinSamen met zijn broers en zus kreeg Kevin al anderhalf jaar bijbelstudie. Als oudste van het gezin vond hij al voor de zomervakantie dat het tijd werd om zich te laten dopen. Met de bijbellessen gaat hij samen met zijn broers en zus gewoon door, tot alle stof uitvoerig is behandeld.

Met de bijbellessen gaat hij gewoon door

Als specifieke voorbereiding op de doop namen ds. Matthijs de Reus en Kevin alle doopvragen zorgvuldig door. Zo kon Kevin op 21 november zijn keuze bevestigen voor alle aanwezigen.

De jeugd van Meppel en zijn vrienden hadden diverse verrassingen georganiseerd voor Kevin. Aan de hand van een schilderij legde ds. De Reus uit dat God reikhalzend naar onze komst uitkijkt. De dienst werd geleid door voorganger Miranda Broekhuis en de net ingezegende jeugdouderling Ronald van den End.