Omgaan met stress

Posted on 14, mrt 2014 |


Omgaan met stress
Op zaterdag 29 maart zal in een speciale dienst Prof. dr.Willem van Rhenen ingaan op stressbeheersing vanuit Bijbels perspectief. We leven in een “snelle”wereld waarin steeds meer stress wordt ervaren met veelal negatieve gevolgen. Wat is stress en hoe moeten we ermee omgaan?

Na klinisch werk in de tropen en in ons eigen land heeft Willem van Rhenen in 1990 een overstap gemaakt naar de bedrijfsgeneeskunde. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de Raad van bestuur van Arboned. Hij is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Dit heeft in 2008 geleid tot het proefschrift “From stress to engagement” ( Van stress naar bevlogenheid) Het proefschrift heeft in 2010 geleid tot de leerstoel “engagement and productivity”aan de Business Universiteit Nyenrode. In 2011 volgde de benoeming van Willem van Rhenen tot hoogleraar aan deze universiteit.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door ZDA en gehouden in de Doopsgezinde kerk ( hoek Marktstraat/Vledderstraat te Meppel)
Inloop 10.45, Aanvang 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

(Van 9.45-10.45 zijn er bijbelgespreksgroepen, ook hier bent u welkom)