Sabbat 21 juli 2016

Posted on 23, jul 2016 |


Vandaag was de dienst in omgekeerde volgorde, omdat onze spreker na ons nog in Zwolle mag spreken. Gevoelsmatig is dat net anders, maar niet slechter.
Om 9.30 uur begonnen we dan ook met de eredienst. Een dienst waarin zr. Mirjam Booij – Hendriks ons heeft bepaald bij de teksten die staan in Fillipenzen 4:6-7. Eerst kwamen de kinderen aan de beurt: hun verhaal ging over bidden en hoe belangrijk dat is. Samen met de gemeente hebben we nog een dankgebed gezongen. De overdenking had als titel: ‘Ik ga op reis en neem mee….’ We sjouwen allemaal een koffer mee in ons leven met veertjes en steentjes, sommige steentjes groot, soms klein. Maar het weegt allemaal veel. We kunnen het veel makkelijker maken door wat gewicht bij God neer te leggen, niet alleen door allerlei dingen te vragen, maar zeker door Hem te danken voor alles wat Hij voor ons doet. We zijn vanmorgen weer wakker geworden om onze eigen plek, er was een maaltijd. Iets wat voor ons eigenlijk vanzelfsprekend is, maar waar we ook Gods Hand in mogen zien.
Na een korte pauze met koffie/thee/limonade, wat lekkers en goede gesprekken was er ruim de tijd voor de sabbatschool. Tijd die op de een of andere manier altijd te kort is. Fijn om met elkaar te delen wat er staat in Gods Woord, te kijken naar de visie van de ander daarop. De Bijbelstudie van vandaag was het tweede deel van ‘Recht en Genade’. Moeilijke woorden, maar eigenlijk met een hele praktische invulling. Wat doen wij om Jezus’ liefde in de wereld te laten zien. De tijd was weer veel te snel voorbij. Gelukkig hebben we een hele nieuwe week om er over na te denken en mogen we volgende week sabbat weer verder denken en praten over het thema: De kerk. Haar opdracht in de maatschappij. .

Mirjam Booij - Hendriks

Mirjam Booij – Hendriks