Sabbatschool


Sabbatschool elke Sabbat

Kies onder het menu sabbatschool of klik hier Volwassenen of Jeugdles

Dit werkt alleen met chrome browser heb je die nog niet dan kun je hem hier gratis downloaden Chrome download

Collecte (Giften)

Uw giften en collecte kunt u storten op

Bankrekening nummer NL05 INGB 0006 8418 25
t.n.v. Kerkgen. ZDA gem. Meppel
onder vermelding van het doel.

of via Givt


Zending


Vluchtelingenwerk Meppel


Extern goed doel Meppel